Vi är en Auktoriserad bilskrot som demonterar och skrotar bilar.


Vi arbetar enligt gällande miljökrav i enlighet med SBR:s certifieringssystem.


I vår anläggning arbetar vi fortlöpande med att förnya oss och följa med i utvecklingen av miljöarbetet, vår strävan är att ligga i framkant av miljöanpassning och värnandet av naturen.


Därför har vi utrustning för att tömma och tillvarata de ämnen som finns både i äldre och nyare fordon. De material som ändå blir kvar i fordonen efter demontering lämnas för destruktion och ytterligare återvinning. Plaster och andra svåråtervunna material går till fragmentering och vidare förädling, så kanske delar av din nya bil kommer från en av de bilar vi demonterat och som gått vidare i återvinningsprocessen.


I demonteringen arbetar vi med de modernaste verktygen och systemen för återvinning av alla förekommande material och kemikalierna som förekommer i en modern bil.


Vi håller gamla hjul rullande.